Boules en kleding

Wedstrijdboules

Petanque wordt gespeeld met eigen boules. Bij voorkeur wedstrijdboules, welke zelfs verplicht zijn als men aan toernooien bij een andere club deelneemt of wedstrijden in competitieverband speelt. Alvorens over te gaan tot aanschaf is het nuttig te overleggen ervaren spelers en te nformeren naar adressen waar men goed materiaal kan aanschaffen. Hier kan men u tevens met kennis van zaken adviseren.

Bij petanque onderscheidt men 3 rollen: tireur, pointeur of milieu. Hiervoor bestaan specifieke boules. Veel recreatiespelers gebruiken een gemiddelde boules.

De tireur gooit zijn bal met kracht en probeert een bal van de tegenstander te raken. Hij heeft ballen nodig met een grote diameter om de kans op contact zo groot mogelijk te maken, de ballen moeten ook licht en zacht zijn om vermoeidheid en het terugstuiten te beperken, en glad zodat ze niet aan de hand blijven plakken op het moment van het lossen.

De pointeur “plaatst” zijn bal: hij gooit de bal zo dat die zo dicht mogelijk tegen de cochonnet, het butje,  komt te liggen. Hij heeft ballen met een kleinere diameter nodig, die vrij zwaar zijn voor een betere controle, hard voor een betere schokbestendigheid, en gegroefd voor meer grip op de grond.

En tot slot is er de milieu: iemand die zowel kan tireren als pointeren. Hij heeft halfzachte ballen nodig die licht gegroefd zijn. Kortom, een mooi compromis tussen de ballen voor de tireur en voor de pointeur.

Opmerking: De diameter van de ballen hangt sterk af van de grootte van je handen. Meet je werphand dus vooraf goed op met het hulpstuk in de kantine of in de winkel.

Schoeisel en kleding
Open schoeisel is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
Aan kleding, afhankelijk van de (weers)omstandigheden, worden in z’n algemeenheid geen specifieke eisen gesteld.
Let op: Clubkleding is wel vereist als men in clubverband met of bij andere verenigingen speelt.