Historie

Oprichting JBC de Hakhorst

Jeu-de-Boulesclub De Hakhorst is opgericht op 29 april 1980. Vanaf 1 mei kon er al worden gebould en al op 23 mei werd de accommodatie, 3 banen groot, geopend met een tête-á-têtewedstrijd tussen burgemeester J.W.M. Rademaker en de wethouders G. van Woudenberg en J. Mandemaker. De burgemeester won met 12 – 9 – 4. Het feest werd verder opgeluisterd door de Gouden Klomper Dansmariekes en de 7-man sterke Totus Dixieland Jazz Band. Het aantal banen werd binnen enkele maanden uitgebreid naar 5.
Het eerste grote toernooi vond plaats op 26 augustus 1980. De winnaars waren Janssen/De Ridder. Wel zo leuk, dat waren initiatiefnemers/oprichters van de club. Ook nam men al snel deel aan districtscompetities. Nu, in 2017, nemen meer dan 100 leden daaraan deel.

Toernooien

De toernooien, onder leiding van Rob van der Werve, volgden elkaar snel op. O.a. het eerste binnen toernooi in 1982 in de Klaveet. Het eerste landelijke toernooi werd gehouden op 27 februari 1982 met deelnemers uit Apeldoorn, Amersfoort en Laren. Winnaars waren Janny en Hans Vossebeld, op dit moment nog steeds lid van de club.
Sindsdien zijn er al vele toernooien gespeeld, met elk hun eigen winnaars. Een overzicht van deze winnaars is hier te vinden: Eregalerij historie.
Het eerste clubblad, het Bouletin, verscheen al op 2 juli van het oprichtingsjaar 1980. Het was een stencil van knip- en plakwerk en Rob van der Werve was de redacteur. Ook Rob is nog steeds lid van de club.
Tot 1992 ging het heel voorspoedig. Onenigheid tussen een aantal leden en het bestuur leidde er toe dat in mei 1993 een groepje leden, een kwart van het totaal, zich afsplitste en Amicale de Pétanque oprichtten. Inmiddels wordt door leden van beide clubs weer zeer collegiaal met elkaar omgegaan.

Bouw accommodatie

Op 18 oktober 1994 vond onder leiding van voorzitter Ton Jacobs in De Korf in Leusden een speciale ledenvergadering plaats met als enige agendapunt: “bouwen of niet bouwen”. Zonder tegenstemmers werd besloten tot bouwen op de huidige locatie. De leden verstrekten renteloze leningen, sommigen doneerden en velen hebben zich ingezet voor werkzaamheden, de bouwcommissie voorop.

Opening nieuwe terrein

Op 1 mei 1996 werd de eerste wedstrijd op het nieuwe terrein gespeeld. Daarna nam het ledental snel toe tot over de 200.
De nieuwe accommodatie, 16 binnen- en 32 buitenbanen, werd op 26 oktober 1996 geopend door Staatssecretaris Erica Terpstra, die daarbij ook graag een boultje meegooide. Samen met voorzitter Ton Jacobs verloor zij met 1-2 tegen NJBB-afdelingsvoorzitter Meep Poel en Jan van de Kamp. “Als er zich weer een gelegenheid voordoet kom ik graag terug” zei Erica. Dat gebeurde later dan ook bij het 25-jarig bestaan.

Jubileum

In het jubileumjaar 2005 telde de club al het huidige aantal van 300 leden. Op zaterdag 23 april werd een groot feesttoernooi gehouden in aanwezigheid van Erica Terpstra, op vrijdag 29 april was er een receptie, een kunstexpositie van leden en een optreden van het Leusdens Mannenkoor De Valleizangers en op 7 mei nog een bostoernooi op Park Heidestein te Zeist.

Bestuursverandering

In 2011 had het bestuur onder aanvoering van voorzitter Peter van Wermeskerken een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld, waarin uitbreiding van het aantal leden en van de accommodatie centraal stonden.
Enkele jaren werd aan die uitbreidingsplannen intensief gewerkt, de leden stemden eerst in met de uitwerking van de plannen, maar toen de plannen in 2014 in een gevorderd stadium kwamen kreeg het bestuur de leden niet meer mee. De leden stemden in grote meerderheid tegen verdere uitwerking van de plannen. Het bestuur trad af en een nieuw bestuur werd gevormd, 2 leden uit het afgetreden bestuur werden herkozen.
Op een andere pagina op deze website vindt u de bestuurssamenstelling.
Naar het huidige bestuur »