Toernooien

Komende (interne) toernooien

De Nederlandse regering heeft nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.
Om die reden zijn op voorhand alle toernooien voor de maanden april, mei en de eerste week van juni vervallen.