Spelregels

Vernieuwde spelregels petanque 2021

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021. De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken). Van de inhoudelijke wijzigingen heeft de reglementencommissie een overzicht gemaakt. De wijzigingen en verdere informatie over het RPS zijn te raadplegen op de pagina van de Reglementen en formulieren. Allereerst hieronder nog een korte toelichting.

De reglementencommissie heeft naast de vertaling van het nieuwe RPS gezorgd voor nog een tweetal documenten. Namelijk een document met een overzicht van de wijzigingen in het RPS en de bijbehorende artikelen. Daarnaast een document met in de kleur de weergave welke delen van artikelen zijn vervallen, vervangen of nieuw zijn.
Klik hier om naar de pagina te gaan met het nieuwe RPS, het overzicht van de wijzigingen en alle andere reglementen.

Of  hier voor Reglement voor de Petanquesport met wijzigingen in kleur (RPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het RPSPlus legt de Reglementen Commissie van de NJBB, in aanvulling op de regels, uitspraken vast die in de loop van de tijd gedaan zijn; in andere landen kunnen andere interpretaties gelden.

In het RPS wordt niet alles geregeld. Dat betekent dat in de praktijk vaak situaties voorkomen die om een invulling of interpretatie vragen. Als zich zo ’n situatie voordoet is de scheidsrechter de aangewezen persoon om ter plekke een faire en onpartijdige beslissing te nemen gebaseerd op de voorliggende situatie. Met zijn kennis van de regels en de regeltoepassing en met respect en sportiviteit als belangrijkste criteria.

Belangrijke regels

Werpcirkel markeren
Een werpcirkel moet altijd worden gemarkeerd vóór het but wordt uitgeworpen.

But uitgooien één poging
De equipe die het recht heeft het but uit te gooien — hetzij omdat het de toss gewonnen heeft, hetzij omdat het de voorafgaande werpronde gewonnen heeft — krijgt hiervoor één poging. Bij een onreglementaire uitworp heeft de andere equipe het recht het but op elk willekeurig, reglementair toegestaan punt neer te leggen.

Oprapen werkcirkel bij te spelen boules

Als een speler de werpcirkel opraapt terwijl er nog boules te spelen zijn, moet deze worden teruggelegd, maar alleen de tegenstanders mogen hun boules nog werpen.

But neerleggen

De equipe die het recht heeft het but uit te werpen krijgt hiervoor ten hoogste één minuut. De equipe die het recht krijgt om het but te plaatsen na de mislukte poging van de eerste equipe moet dat onmiddellijk doen.

But tegenhouden door medespeler

Als het but wordt tegengehouden door een medespeler heeft de tegenstander het recht het neer te leggen op een geldige plaats.

Vegen voor een te schieten boule

Voor spelers die zich niet houden aan deze regels, met name in geval van vegen voor een te schieten boule, gelden de sancties genoemd in artikel 35.

Oefen

Niemand mag tijdens een partij, als oefening, een boule werpen.

Afstand bij meten door scheidrechter

Tijdens het meten door de scheidsrechter dienen de spelers zich op ten minste 2m afstand te bevinden.

Oprapen boules bij nog te spelen boules

Als een speler zijn boules in de baan opraapt terwijl zijn medespelers nog boules te spelen hebben, mogen deze boules niet meer gespeeld worden.

Mobiele telefoon

Tevens is het tijdens het spel verboden mobiele telefoons te gebruiken.