Spelregels

Vernieuwde spelregels petanque

 

Dit reglement gaat in Nederland in op 1 maart 2017, en vervangt dan zijn voorganger, het internationaal spelreglement petanque (ISP). Voor scheidsrechters en geïnteresseerde spelers is een document toegevoegd dat de verschillen tussen RPS en ISP beschrijft.

In enkele gevallen worden uitzonderingen op dit reglement toegestaan. Deze vindt u in het toernooireglement petanque.

Op de website van de nlpetanque.nl(NJBB) is informatie te vinden over een vernieuwd reglement voor de petanquespelregels.

U vindt op die website het reglement voor de petanquesport (RPS), de officiële vertaling van het “Règlement officiels pour le sport de pétanque”. Deze vertaling van de spelregels is gemaakt door de reglementencommissie, en is van dwingende toepassing op alle onder auspiciën van de NJBB gehouden toernooien en competities.

 

 

Hierbij de belangrijkste wijzigingen:

Werpcirkel markeren
Een werpcirkel moet altijd worden gemarkeerd vóór het but wordt uitgeworpen.

But uitgooien één poging
De equipe die het recht heeft het but uit te gooien — hetzij omdat het de toss gewonnen heeft, hetzij omdat het de voorafgaande werpronde gewonnen heeft — krijgt hiervoor één poging. Bij een onreglementaire uitworp heeft de andere equipe het recht het but op elk willekeurig, reglementair toegestaan punt neer te leggen.

Oprapen werkcirkel bij te spelen boules

Als een speler de werpcirkel opraapt terwijl er nog boules te spelen zijn, moet deze worden teruggelegd, maar alleen de tegenstanders mogen hun boules nog werpen.

But neerleggen

De equipe die het recht heeft het but uit te werpen krijgt hiervoor ten hoogste één minuut. De equipe die het recht krijgt om het but te plaatsen na de mislukte poging van de eerste equipe moet dat onmiddellijk doen.

But tegenhouden door medespeler

Als het but wordt tegengehouden door een medespeler heeft de tegenstander het recht het neer te leggen op een geldige plaats.

Vegen voor een te schieten boule

Voor spelers die zich niet houden aan deze regels, met name in geval van vegen voor een te schieten boule, gelden de sancties genoemd in artikel 35.

Oefen

Niemand mag tijdens een partij, als oefening, een boule werpen.

Afstand bij meten door scheidrechter

Tijdens het meten door de scheidsrechter dienen de spelers zich op ten minste 2m afstand te bevinden.

Oprapen boules bij nog te spelen boules

Als een speler zijn boules in de baan opraapt terwijl zijn medespelers nog boules te spelen hebben, mogen deze boules niet meer gespeeld worden.

Mobiele telefoon

Tevens is het tijdens het spel verboden mobiele telefoons te gebruiken.