Trainingen

Sportcommissie trainingen

Periodiek stelt  onze club leden in de gelegenheid deel te nemen aan trainingsactiviteiten. De Sportcommissie maakt bekend welke training op welke data wordt gegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

a. Bondstraining
Een door de NJBB gecertificeerde trainer verzorgt deze training, die zich richt op de meer ervaren spelers en zeker leerzaam is voor competitiespelers. De (bescheiden) kosten voor deze training komen voor rekening van de deelnemers.

b. Interne clubtraining
Nieuwe leden worden in de gelegenheid gesteld de spelregels en technieken van Petanque aan te leren.
Deze trainingen worden verzorgd door de Basis Instructeur Petanque (BIP), Anton Kunenborg.
De meer ervaren leden kunnen deelnemen aan trainingen om hun technieken te verbeteren. Deze trainingen worden verzorgd door Bert den Uijl en Ton Jetten.