Termen

Woordenlijst

De hier aangegeven spelling is de spelling die de reglementencommissie hanteert bij het schrijven van reglementen en in officiële mededelingen. Zij adviseert alle andere organen van de bond om eveneens in al hun stukken de hier aangegeven spelling te hanteren, om zo te komen tot een grotere eenduidigheid in de publicaties van de bond.

Bij het tot stand komen van deze lijst is op enkele punten advies gevraagd aan het Genootschap Onze Taal.

De woordenlijst wordt gevolgd door een toelichting, waarbij ook wordt ingegaan op de enkele keuzes.