Kandideren NK petanque 2023

Voordat de vereniging zich kandideert voor de NK Petanque 2023, wil het bestuur weten of de clubleden van JBC De Hakhorst zich daarin kunnen vinden.

De NK 2023 vindt plaats in de zomer van bovengenoemd jaar. De NK’s worden op twee dagen georganiseerd, tenzij er minder dan 33 deelnemers zijn. Bij minder dan 33 deelnemers wordt het in één dag georganiseerd. De data zijn nog niet bekend.
De inschrijving moet voor 1 mei 2022 door het bestuur/sportcommissie zijn gerealiseerd.
Vandaar dat het bestuur/sportcommissie vraagt per ommegaande te reageren!

Tijdens de ALV van 21 april 2022 is er een steekproef genomen onder de aanwezige leden. 30 van de 46 aanwezige clubleden schreven zich in om, mocht JBC De Hakhorst gekozen worden, de club bij de NK van 2023 te ondersteunen bij het benodigde vrijwilligerswerk die dag(en). Een ieder zal begrijpen dat er nogal wat haken en ogen aan zitten om de NK 2023 te organiseren. Denk hierbij aan het vinden van sponsors, lunch, diner, een bloemetje. De onkosten welke wij nu inschatten op plusminus € 1000. Daartegenover staat de naamsbekendheid in de plaatselijke en landelijke media. Op die manier hopen wij het ledenaantal ook te vergrootten.

Nogmaals, het vriendelijke doch dringende verzoek, per ommegaande je/jullie bij het secretariaat aan te melden met de mededeling of je voor/tegen bent en je als vrijwillig medewerker die dag (onder voorbehoud) beschikbaar wilt stellen.
Voor de leden die reeds eerder hebben ingeschreven is het niet nodig op deze nieuwsbrief te reageren.  Daarvoor al vast onze dank.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en de sportcommissie,
Martin Borst
secretaris JBC De Hakhorst