Privacy

Privacyverklaring Jeu de Boulevereniging J.B.C. De Hakhorst
Dit is de privacyverklaring van JBC De Hakhorst, gevestigd te Leusden, `t Sluisje 6, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40507035, hierna te noemen: De
Vereniging.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@jbcdehakhorst.nl.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen.